Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Oplysningsforpligtelser

1 . 1 .

Alle priser er oplyst inkl. moms.

2. Aftaleindgåelsen

2 . 1 .

Når bestillingen er gennemført online, modtager du en bekræftelse pr. mail.

Betaling foretages online. Beløbet bliver hævet på næstkommende hverdag eller samtidig med afsendelse af gavekortet.
Ved uafhentede bestillinger, opkræves hele beløbet for orden.

Du kan printe din ordrebekræftelse og medbringe den ved afhentning.

Gyldighed for gavekort er 36 mdr.

Vi sælger ikke alkoholiske drikke til børn under 18 år eller berusede personer.

Der kan benyttes Dankort, MasterCard, VISA.

3 . Fortrydelsesret

3 . 1 .

Hvis du fortryderdin bestilling, skal du straks afbestille den telefonisk i den forretning du har bestilt den.

Der er 14 dages fortrydelsesret. Dette skal ske senest 30 minutter før aftalte afhentningstidspunkt.

Ved fortrydelse af køb af gavekort, vil hele beløbet blive tilbagebetalt af Karma Sushi.
Ved returnering af sendt gavekort, vil køberen afstå forsendelsesomkostningerne.

4 . Registrering og behandling af oplysninger

4 . 1 .

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet.

5 . Levering

5 . 1 .

Ved køb af gavekort til afsendelse, vil beløbet først blive trukket, når gavekortet er blevet afsendt.

Levering vil ske indenfor 5-8 hverdage.

6 . Øvrige oplysninger

6 . 1 .

Hvis du har spørgsmål til vores menukort eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os i en af vores afdelinger eller maile til os på: [email protected].

Vi bestræber os på, at opdatere vores hjemmeside jævnligt, men skulle du have kommentarer til

forældet stof eller andet, hører vi gerne fra dig.

7 . Anvendelsesområde:

7 . 1 .

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og

tjenesteydelser i det omfang,de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

7 . 2 .

I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

8 . Ejendoms forbehold:

8 . 1 .

Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte

ejendomsforbehold.

8 . 2 .

Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen,

8 . 3 .

Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

8 . 4 .

Ved salg til private forudsættes købesummen er lagt senest ved varens overgivelse til køberen.

9 . Forsinkelse ved levering:

9 . 1 .

Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse ved leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder uden for sælgers kontrol eller force majeure, herunder import og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

9 . 2 .

Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

9 . 3 .

I tilfælde afforsinkelse som følge af de under pkt. 9.1. nævnte særlige omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet over 3 måneder.

10 . Mangler:

10 . 1 .

I tilfælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage udbedring.

10 . 2 .

Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

11 . Ansvarsbegrænsning:

11 . 1 .

Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købersmisligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, med mindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Sælgers ansvar er under alle omstændigheder begrænset til købesummen.

12 . Værneting:

12 . 1 .

Enhver tvist mellem sælger og køber skal efter sælgers valg afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.

Bestil bord